TTB, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eylemde

TTB, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eylemde

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık çalışanı iki hasta yakınının saldırısına uğradı. Bunun üzerine, 9 Haziran 2022 günü hastane önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya da basın açıklamasına katıldı.

Diyarbakır Tabip Odası Dr. Elif Turan tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ nde okunan açıklamada hastanelerin güvenli çalışma ortamlarına dönüştürülmesi gerektiğini ancak iktidarın sağlıkta şiddeti azaltmak yerine şiddet sarmalını büyütecek bir tutumda ısrarcı olduğunu vurgulandı. Turan, “Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesini, sağlıkta şiddet için TTB’nin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını, sağlık kurumlarında şiddeti önleyen fiziksel değişiklikler yapılmasını, güvenli işyerleri oluşturulmasını, iş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesi’nin imzalanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

TTB, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Eylemde

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KÖLE OLARAK GÖREN POLİTİKALAR ŞİDDETİN KAYNAĞI

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, hastaneleri işletme, hastaları müşteri, hekimlerin ve sağlık çalışanlarını ise köle olarak gören neoliberal sağlık politikalarının şiddetin kaynağı olduğunu söyledi. Sağlıkta şiddet sorununun sadece yasalarla çözülemeyeceğini de ifade eden Yerlikaya, “Sağlıkta şiddetin ancak sağlıkta dönüşüm politikalarının yarattığı bu yıkımın bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasıyla önleneceğini biliyoruz” diye konuştu. (BSHA- Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu