Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerini Yargıya Taşındı

Ek Ödeme Yönetmeliği’nin bazı maddelerine itiraz eden Sağlık-Sen, adaletsizliğe neden olan maddelerin iptali için Danıştay’a başvurdu. Ayrıca bazı maddelerin sağlık çalışanları lehine düzeltilmesi için de taleplerini Sağlık Bakanlığı’na iletti.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, Sağlık-Sen 6. Dönem 10. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda masaya yatırıldı. Toplantıda, ayrıntılı bir şekilde incelenen yönetmeliğin bazı maddelerinin adaletsizliğe ve eşitsizliğe neden olduğu gerekçesiyle yargıya taşınmasına karar verildi.

Adaletsizliğe yol açan maddelerin iptali için dava açan Sağlık-Sen, yönetmelikte düzeltilmesini istediği konularla ilgili de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptı.

“Eksikliklerin Giderilmesi Sağlık Sisteminin Geleceği Açısından Önemli”

Dava dilekçesinde ve Bakanlığa yapılan başvuru yazısında, “Yönetmeliğin adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açan maddelerinin olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.  Sağlık çalışanlarının birçoğu teşvik ek ödeme sisteminin kapsamına alınırken bazı kurumlarda ve kadrolarda görev yapan sağlık çalışanları, kapsam dışında bırakılmıştır. Yönetmeliğin eksik yönlerinin giderilmesi sağlık sisteminin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir”  ifadelerine yer verildi.

Ek Ödeme Yönetmeliği’nde İtiraz Edilen ve Düzeltilmesi İstenen Maddeler Şunlardır:

– 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde teşvik ek ödeme verilmeli ya da taban oranları artırılmalıdır.

– Birinci basamak sağlık kuruluşları (il, ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, entegre hastaneler, il ambulans servisi başhekimlikleri ve komuta kontrol merkezleri, halk sağlığı laboratuvarları) ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na teşvik ek ödeme verilmeli ya da taban oranları artırılmalıdır.

– Birinci basamak sağlık kuruluşlarında negatif ek ödeme katsayıları kaldırılmalıdır.

– Taban ödeme tablolarında (Ek-3A – Ek-3B) hekim dışı personelin katsayıları 0,50 puan artırılmalıdır.

– Tavan oranları çok düşük kaldığı için genel idare hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı ile lise mezunları taban ödeme dahi alamamaktadır. Ek ödemelerin tavana takılmadan ödenebilmesi için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ilave düzenleme yapılarak tavan oranlarının bu gruplar için kaldırılmalıdır.

– Merkezde ve taşrada görev yapan eczacılar arasındaki ücret dengesi sağlanmalı. Hastane ve kurum eczacılarının katsayıları artırılmalı.

– Profesör, doçent ve yan dal uzman hekimlerin taban ödeme oranları diğer uzmanlardan yüksek olmalıdır.

– Taban ödeme hesaplamasında “aktif çalışma gün katsayısı” çarpanı kaldırılarak, yıllık izin ve şua izninde kesinti yapılmamalıdır.

– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan ‘disiplin cezası alanların ek ödemelerinden kesinti yapılacağına’ dair maddeler iptal edilmeli.

– Ek-3B tablosunda halk sağlığı laboratuvar sorumlularına yer verilmeli ve hakkaniyetli bir katsayı tanımlanması yapılmalıdır.

– Teşvik ödemede bazı birim sorumlularına getirilen katsayı artışı, tüm birim sorumlularını kapsamalıdır.

– Sertifika sahiplerine verilen ilave katsayılar, aynı işin diplomasına sahip çalışanlara da verilmelidir.

– Ek ödeme için heyet raporlarının, hakem hastaneye gönderilip gönderilmeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmalıdır.

– 4/C geçici personel statüsünden 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilen personelin ek ödemeleri, özellikle birinci basamakta sağlık kuruluşlarında görev yapanlarda ciddi oranda düşmüş bulunmaktadır.  Bu çalışanların mağduriyetinin giderilmeli ve mali kayıpları engellenmelidir.

– Araştırmacıların 375 Sayılı KHK kapsamında hakları korunarak ek ödeme sisteminden yararlanması sağlanmalıdır.

– Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun tüm çalışanları ek ödeme kapsamına alınmalıdır.

– Aile sağlığı çalışanlarının destek ve teşvik ödemeleri artırılmalıdır.

– Dönem ek ödeme katsayıları öngörülebilir ve emeğin karşılığını gösterir düzeyde olmalıdır.

– Artırımlı ödeme yapılacak hizmet sunum alanları emek/değer odaklı olarak gözden geçirilmeli ve katsayıları ona göre düzenlenmelidir.

– Merkezden yapılan ek ödeme hesaplama detaylarına dair şeffaf, açıklayıcı ve net bir rehber yayınlanarak sahadaki uygulama hatalarının önüne geçilmelidir.

– Üniversite hastanelerinde ek ödeme sisteminin revize edilmesi için Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu