İstanbul’da Yoksul Kesimde COVID-19 Ölüm Oranları Daha Yüksek Çıktı ! 

İstanbul'da Yoksul Kesimde COVID-19 Ölüm Oranları Daha Yüksek Çıktı ! 

İstanbul’da Yoksul Kesimde COVID-19 Ölüm Oranları Daha Yüksek Çıktı ! Türk Toraks Derneği çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı İstanbul bazlı yapılan çalışmada, “Sosyoekonomik düzey düştükçe COVID-19’dan ölüm oranlarının arttığı ortaya çıktı. Türk Torak Derneği tarafından yapılan bilimsel araştırmada, “E5 hattı ve sahil bölgesinde Covid-19 hastalığından ölüm daha az” denildi.

İstanbul E5 ve İstanbul Sahil Kesimi Covid-19 Ölümleri

24-28 Mayıs tarihleri arasında devam eden kongrede “Dijital Çağda Akciğer Sağlığı” başlığı, kongre mottosu olarak seçilerek yeni teknolojilerin sağlığa etkileri her yönüyle değerlendirildi. Tütünün neden olduğu akciğer hastalıkları, uyku bozuklukları, KOAH, Tele-Tıp ve kişiselleştirilen tıp uygulamaları, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin herkese eşit ulaşılabilirliği sosyo-ekonomik yönüyle yüzlerce akademisyen konuşmacı tarafından incelendi.  Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu, yaptığı çalışmada İstanbul’da gerçekleşen Covid-19 ölümlerinin sosyo-ekonomik düzey ve hava kirliliği ilişkisini ortaya koydu. Çalışmada, ilçe düzeyinde sosyoekonomik durumdaki her yüzde 20’lik kötüleşmenin ek ölümlerde yüzde 4’lük artışa yol açtığı saptandı. Çalışmanın en önemli sonuçlarından biri de, “İstanbul’da E5 olarak bilinen bölgeye yakın ve sahilde yaşayanlarda bu oran daha az olarak belirlendi” oldu.

Covid-19 Pandemisi ve Hava Kirliliği İlişkisi

Araştırmada Covid-19 ve hava kirliliği ilişkisi de ele alındı. Covid-19 pandemisi sosyo-ekonomik eşitsizlik ve hava kirliliği sorununu yeniden gündeme getirdi. Bu çalışmada İstanbul’da gerçekleşen Covid-19 ölümlerinin sosyo-ekonomik düzey ve hava kirliliği ile olan ilişkisini ortaya koyulmuştu. Ekolojik tipte olan bu çalışmada, İstanbul’da ilçe düzeyinde Covid-19 ölümleri ile hava kalitesi ölçütlerinin ve sosyoekonomik durumun ilişkisi incelendi. Toplam ölümler arasında Covid-19 nedeniyle meydana gelen ölümlerinin yüzdesi, Covid-19 mortalite hızı, Covid-19 ölümleri arasında 65 yaş üstü kişilerin yüzdesi ve 2015-2019 yılları baz alınarak 2020 yılındaki ek ölümler araştırmanın bağımlı değişkenleridir. Hava kalitesi ölçütleri olarak PM10, SO2, NO2 ve NOx’in Ekim 2019 – Mart 2020 dönemindeki günlük ölçümleri dikkate alındı. Hava kirliliği ile ölüm ölçütleri arasında ilişki partial korelasyon ile analiz edildi, sosyoekonomik durum, 65 yaş üstü nüfus oranı, hane halkı büyüklüğü ise kontrol değişkenler olarak analize dahil edildi. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) İstanbul'da yoksul kesimde covid-19 ölümleri daha fazla

 İlçe düzeyinde sosyoekonomik durumdaki her yüzde 20’lik kötüleşmenin ek ölümlerde yüzde 4’lük artışa yol açtığı saptandı. İlçedeki yaşlı nüfusun yüzde 10’un üzerinde olması, toplam nüfustaki Covid-19 ölümlerini yüzde 35, 65 yaş üstü nüfustaki ölümleri yüzde 3 oranında arttırdığı belirlendi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün 65 yaş üstü nüfusta gerçekleşen Covid-19 ölümleri ile korele olduğu saptandı. 100.000 nüfusa düşen Covid-19 ölüm oranı ile PM10, SO2 ve NO2 arasında orta dereceli bir korelasyonun olduğu saptandı. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu