Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki Hukuka Aykırı Değişiklikleri Yargıya Taşıyoruz!

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğindeki Hukuka Aykırı Değişiklikleri Yargıya Taşıyoruz!

Genel Sağlık İş Sendikası, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni yargıya taşıyor.

Önce, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın içi boş reklamlarını “büyük bir müjde” olarak lanse ettiği Twitter üzerinden, 24 Ağustos 2022 akşamında yapmış olduğu paylaşımda “aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına” büyük bir lütuf yapılacakmış izlenimi uyandırılmaya çalışılmıştır. Daha önceki tecrübelerimizden ve siyasi iktidarın “içi bir türlü doldurulamayan vaatlerinden” bildiğimiz üzere, verilen müjdenin de sağlık çalışanlarını birleştirici, bütünleştirici, teşvik edici, ekonomik mağduriyetlerini giderecek nitelikte bir yasal düzenlemeye ilişkin olmadığını çok iyi biliyorduk.

Özel Sağlık Hizmetleri ve Özel Hekimlik

Sağlık Bakanı, “bir kez daha Böyle yasal düzenleme yapacaksanız, hiç yapmayın!”

Bugün, yani 25 Ağustos 2022 sabahına uyandığımızda, 31934 sayılı Resmi Gazete’de “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” yayımlandığı görülmüştür. Söz konusu Yönetmelik değişikliğinin incelenmesi sonucunda, müjdelerini (!) Twitter üzerinden veren Sağlık Bakanı’nın yaptığı reklamın altının yine boş olduğu anlaşılmıştır. Siyasi iktidar ve Sağlık Bakanı, bir kez daha “Böyle yasal düzenleme yapacaksanız, hiç yapmayın! Böyle müjde verecekseniz, hiç vermeyin!” dedirtmeyi başarmışlardır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik öngören yönetmelik değişikliği ile “aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına teşvik ödemesi yapılacağı, fakat söz konusu teşvik ödemesinin 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara üç ay süre ile yapılmayacağı, yapılacak teşvik ödemesinin ise, günlük muayene sayısına göre artış göstereceği” düzenlenmiştir. Siyasi iktidarın yapmış olduğu her yasal düzenlemenin, sağlık çalışanlarının lehine değil, aleyhine olduğu açıkça görülmekle birlikte, uzun zamandır söz konusu aleyhe yasal düzenlemeler, ekonomik istikrarsızlık ve bitmek bilmeyen “sağlık çalışanlarına şiddet” olayları nedeniyle iş bırakma eylemleri yapmaktayız.

TÜSAD Hekimlerinden Kovid-19 Önlemlerinin Kaldırılmasına Tepki!

Aile Hekimleri İş Bırakma

İş bırakma eylemleri sonucunda “aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına” en az 12 ihtar puanı verilmektedir. Söz konusu ihtar puanları, Genel Sağlık-İş olarak, elbette bizi iş bırakma eylemlerinden alıkoymamakta; aksine, açtığımız davalarla ihtar puanlarını birer birer iptal ettirmekteyiz. Bugün yayımlanan Yönetmelik ile alınan ihtar puanına göre “teşvik ödemesinin” ötelenmesine / ödemenin yapılmamasına dair düzenleme, siyasi iktidarın hukuka aykırı eylem ve söylemlerine, yerine getirilmeyen vaatlere karşı yapılan haklı eylemleri ortadan kaldırmaya, siyasi iktidara karşı yükselen haklı söylemleri içeren sesleri kesmeye yöneliktir. Büyük bir müjde olarak lanse edilen söz konusu Yönetmelik değişikliği, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına “İş bırakmazsanız, sesinizi çıkarmazsanız, hukuka aykırılıklara göz yumarsanız, sizi ödüllendireceğiniz” söylemiyle eşdeğerdir. Hukuka aykırılıklara karşı yükselen sesleri kısmayı başaramayacaksınız! Her hukuka aykırı eyleminizde yine sahalarda olacak, hukuka aykırılıklarınızı dört bir yanda yüksek sesle eleştirmeye devam edeceğiz! Her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Daha önce disiplin cezası, ihtar puanı veya başka bir yaptırım uygulanan sağlık çalışanlarının ödemelerinin, daha önceki disiplinyaptırımlarına bağlı olarak ödenmesi / ödemelerde sınırlamaya ilişkin düzenlemeler ihdas edilmesi
“mükerrer cezalandırma yasağına” aykırı olduğu gibi, “mülkiyet hakkının” da açık ihlalidir. Müjde (!) veren Sağlık Bakanı’nın nereye baktığı bilinmemekle birlikte, “sağlığa bakmadığı”, sağlığı görmediği, sağlıktan bihaber olduğu, sahanın nabzını tutmadığı açıktır.

Türkiye'de İlk Maymun Çiçeği Hastası Tespit Edildi 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyoruz: Müjdenizin içeriğinde günlük muayene sayısının 76 ve üzeri olması halinde aile hekimleri için tavan ücretin % 42’si teşvik ödemesi olarak ödenecek iken, aile sağlığı çalışanları için günlük muayene sayısının 61 ve üzeri olması halinde nasıl, niçin, hangi gerekçeyle tavan ücretin yalnızca % 3’ü teşvik ödemesi olarak ödenecektir? Aile sağlığı çalışanlarının, “tavan ödeme tutarına” takıldığı için HYP ödemesi ve TİS ikramiyesi alamadığından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanı olarak, tarafınızın haberi var mıdır?

Sağlık Bakanlığı Müjdeleri Boş Çıktı

Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerini teşvik etmeniz gerekirken, hasta muayene sayısı gibi bir kriterin teşvik ödemesine esas kabul edilmesinin, sağlık hizmetinin etkin ve verimli sunulmasıyla bağdaşan bir yanı bulunmakta mıdır? Siyasi iktidarın, müjdeleri (!) Twitter’dan veren Sağlık Bakanı’nın müjdeleri, yine altı boş çıkmış, sağlık çalışanları yine hüsrana uğramış, sağlık çalışanlarının lehine yasal düzenlemeler çıkarılıyormuş gibi reklam yapılmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanı, Anayasa’ya aykırı bir Yönetmelik değişikliği ile övünür hale gelmiştir. Genel Sağlık-İş olarak, Anayasa’ya aykırı bu Yönetmelik değişikliğine karşı elbette sessiz kalmayacak, tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya devam edecek, Anayasa’ya aykırı Yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay nezdinde iptal davası açacağız. Genel Sağlık-İş olarak, söz konusu hukuka aykırı Yönetmeliği yargıya taşıyoruz. Fakat Genel Sağlık-İş, anlamadan, dinlemeden, yasal düzenlemeleri incelemeden hareket etmez. Genel Sağlık-İş’in amacı, olabilecek en hızlı şekilde, altı en dolu başvuruyu gerçekleştirmek, işlemi yapmak ve davayı açmaktır. Bazı kötü örneklerde de görüldüğü üzere, ilk amaç hızlı hareket etmek olunca, sonuç da maalesef hukuki kazanımla neticelenmemektedir. Genel Sağlık-İş, araştıracak, dinleyecek, sahadan gelen geri dönüşleri değerlendirecek ve “en kapsamlı, en anlaşılabilir, hukuki kazanıma en yakın” davayı açacaktır. Kötü örneklere itibar etmeyerek, Genel Sağlık-İş’i izlemeye devam ediniz. (BSHA)

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu